વિન્ડોઝ બેકઅપ અને રીસ્ટોર કેવી રીતે બનાવવું | How to Create Windows Backup & Restore

Windows ને બેકઅપ ફાઈલ બનાવ્યા પહેલાં તમારા મનમાં એક પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થતો હશે એ કેવિન્ડોઝ ની ફાઈલ બનાવવાથી શું ફાયદો થશે…

વિન્ડોઝ ૧૧ ડાઉનલોડિંગ & install | windows 11 Direct download

માઈક્રોસોફ્ટ windows 10 ને ૨૦૨૫માં બંધ કરી રહ્યા છે અને એની સામે ૨૪ જૂન ટ્વીટર જાહેરાત કરી windows 11 લોન્ચ થશે અને…

પેન ડ્રાઈવ બૂટેબલ કેવી રીતે બનશે, મલ્ટીપલ | How to create pen drive bootable

Hello દોસ્તો pen drive બૂટેબલ કેવી રીતે બનશે તેના વિશે જાણીશું તમે પેન ડ્રાઈવ ને બૂટેબલ બનાવવા વિચારી રહ્યા છો તો આટીકલ…

Load More That is All